મોબાઈલ ફોન
+86 186 6311 6089
અમને કૉલ કરો
+86 631 5651216
ઈ-મેલ
gibson@sunfull.com

પર્યાવરણ

સામે નું ટેબલ

ડેસ્ક

ઓફિસ

ફેક્ટરી 10

બાસ્કેટબોલ કોર્ટ

ફેક્ટરી4
ફેક્ટરી3

ફેક્ટરી પર્યાવરણ

સમાપ્ત ઉત્પાદન વિસ્તાર

ફેક્ટરી7

પ્રક્રિયા વિસ્તાર

ફેક્ટરી5

પાવડર ભરવાનો વિસ્તાર

ફેક્ટરી01

અર્ધ-તૈયાર ઉત્પાદનો વિસ્તાર

ફેક્ટરી9

મેન્યુઅલ વર્ક એરિયા

ફેક્ટરી02